Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på luft-til-vann-varmepumpe
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Motta opptil 4 tilbud her
Spar tid
Spar tid

Fyll ut ett skjema og motta opptil 4 tilbud fra utvalgte leverandører

Spar penger
Spar penger

Spar penger ved å sammenligne tilbud og velg det beste

Gratis og uforpliktende
Gratis og uforpliktende

Vår tjeneste er 100 % gratis og uten forpliktelser

Media & Testimonials
Sist oppdatert: 4. august 2023

Luft-til-vann-varmepumpe

Hva er luft-til-vann-varmepumpe?

Luftvarmepumpe

Luft-til-vann-varmepumpe tar energi fra uteluften og varmer så opp vannet i radiatorer, gulvvarme og varmtvannsberederen. Faktisk kan denne typen varmepumper stå for opptil 70% av varmebehovet. Likevel anbefales det å ha en alternativ oppvarmingskilde på de kaldeste vinterdagene.

  • Passer best for hus som har vannbårent distribusjonssystem.
  • Fungerer i hele Norge, anbefales for hus i Sør-Norge og Midt-Norge.
  • Totalt energiforbruk på opptil 25 000 kWH per år.
  • Bor i områder med milde vintre eller lang fyringssesong.

Det som er en stor fordel med luft-til-vann-varmepumper sammenlignet med andre luft varmepumper, er at varmen distribueres jevnt i hele huset. Ettersom den er koblet til en varmtvannsbereder kan den også stå for varmen av varmtvann. Denne varmepumpen egner seg best i Sør-Norge eller i Midt-Norge og energibehov opptil 25 000 kWh.

Vil du ha tilbud på luft-til-vann-varmepumper? Fyll inn skjemaet på høyre side.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Pris for luft-til-vann-varmepumpe

Det er vanskelig å beregne nøyagtig totalpris for luft-til-vann-varmepumpe. En del faktorer påvirker prisen som energibehov, husets størrelse og om huset har radiatorer eller gulvvarme. I tillegg varierer prisene på varmepumpene basert på merke og modell.

Totalt sett kan man regne med å betale et sted rundt 60 000 til 150 000 kroner i innkjøp inklusivt installasjon. Det er anbefalt å få pumpen installert av leverandøren da det sikrer levetid på produkt og garantier. Hør med leverandøren for å få et prisbilde med eksakte priser for installasjon og totalpris på selve pumpen.

Varmepumpe Radiator

Fordeler med luft-til-vann-varmepumpe

  • Kan brukes til å varme opp både vann og bolig.
  • Dekker behovet for energi til oppvarming og varmtvann store deler av året.
  • Lavere investeringskostnader sammenlignet med ren vann-til-vann-varmepumpe.
  • Varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget, gir moderate investeringskostnader.
  • Benytter uteluften til oppvarming, som vil si at energikilden alltid er tilgjengelig.
  • Gir en svært god varmefordeling og jevn temperatur.

Ulemper med luft-til-vann-varmepumpe

  • Avgir mindre varme i de periodene man trenger det som mest.
  • På de kaldeste dagene bør man ha en alternativ oppvarmingskilde. 
  • Ved utetemperaturer lavere enn 2 til 5 grader avsettes fuktigheten i luften som rim på fordamperen.
  • Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden til varmepumpens fordamper.
Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Hvordan kan en luft-til-vann-varmepumpe gi deg som forbruker store besparelser?

Som nevnt så kan denne typen varmepumper stå for 70% av varmebehovet, som dermed gjør at man slipper andre energikilder. I tillegg så kan en luft-til-vann-varmepumpe som energikilde gi en SCOP-faktor (årsvarmefaktor) på 2,5 til 3,5. Det vil si at den gir 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører.

Energimyndighetene Enova har et rådgivende eksempel på hvor mye man kan spare ved valg av en luft-til-vann-varmepumpe. Ved en energibesparelse på for eksempel 8 800 kWh/år (antatt at det totalt er 25 000 kWh/år) og 10 års total levetid, vil det gi en besparelse på 88 000 kWh (1kr gjennomsnittspris). Likevel kan besparelsene variere avhengig av forbruk.

For å få en rådgivende energibesparelse så anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Dermed kan dere sammen gå gjennom mulige besparelser som gjør at du kan få så nøyaktig beregninger som mulig.

Luft Til Vann Varmepumpe Norge

Installasjon av luft-til-vann-varmepumpe

Sammenlignet med annen berg- og jordvarme så er installasjonskostnadene mye rimeligere. Derimot er det anbefalt å få installasjonen fra en sertifisert leverandør, selv om kostnadene for å installere selv vil være billigere. Dette vil gjøre at levetiden blir lengre på pumpen.

Installasjon
 • Grunnen til at installasjonen bør gjøres av eksperter er:
 • Arbeidet innebærer håndtering av miljøfarlige stoffer.
 • Arbeidet innebærer håndtering av el-koblinger.
 • Garantier gjelder bare hvis juridiske krav er oppfylt.

Installasjon av luft-til-vann-varmepumpe bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra en lavere til en høyere temperatur. Dette skjer ved at den henter varme fra omgivelsene ved å benytte høyverdig energi til å frembringe lavverdig energi (varme). En gass blir varmere jo mer trykket økes, også blir den blir kaldere jo mer trykket reduseres.

Luft-til-vann-varmepumpe under vinteren – hvordan fungerer den da?

De fleste moderne varmepumper i denne kategorien fungerer ned til 25 grader, men de fungerer som best ned til nullpunktet. Internasjonal standard på disse pumpene er at de skal fungere ned til -15 grader. Ved grader +7 og lavere skapes det et isbelegg som må fjernes ved avriming som kan gjøres automatisk.

Når temperaturen synker såpass mye så skapes det mye vann i utedelen, derfor må man se til at man har en bra måte å få bort unødvendig vann. Hvis ikke kan dette vannet skape store mengder med is under varmepumpen. Som igjen kan lede til isflak og skade fundamentet.

Noen luft-til-vann-varmepumper har en el-kabel som installeres i jorden for å varme opp grunnen og minske faren for isdannelse. Det innebærer økt bruk av elektrisitet. Men det kan være avgjørende for om varmepumpen fungerer effektivt under vinteren.

Råd ved installasjon av luft-til-vann-varmepumper

Enova har i samarbeid med vvs-foreningen gjennomført undersøkelser på installasjon av varmepumper. Gjennom denne undersøkelsen fant de ut at det var flere feller ved installering. Blant annet kan det redusere effekten, derfor har de følgende råd ved installering:

  • Supplering av varmepumpestyringen med ytterligere automatikk på anlegget bør unngås.
  • Ved varmtvannsforsyning i bygg er det ikke behov for sirkulasjonsledning for varmtvann. Noe som vil redusere årsvarmefaktoren.
  • Det er også anbefalt å velge varmepumper som også styrer sirkulasjonspumpene på varm og kald side.
  • For optimal funksjon er det viktig at temperaturen på kald side er akseptabel.
  • Enheten ute bør installeres slik at det er gunstig forhold for luftgjennomstrømning.
  • Rør og utstyr bør isoleres godt mot kalde dager for ikke å miste varmetap.

Anbefalinger ved anskaffelse av luft-til-vann-varmepumper

Når man skal anskaffe en ny luft-til-vann-varmepumpe bør man gå over en del momenter ved anskaffelsen. Dette er med på å sikre at man får en stabil og holdbar varmepumpe. Faktorerne listet nedenfor er med på å sikre produktkvalitet og gjøre anskaffelsen sikrere:

Checklist2Turquoise
  • Sjekk om pumpen er stor nok for ditt oppvarmingsbehov.
  • Sjekk om varmepumpen er tilpasset norsk vinter og at den tåler saltholdig luft.
  • Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for optimal driftssikkerhet.
  • Leverandørens omdømme – be om referanser og undersøk de ulike referansene.
  • Be om pris inkludert montering og undersøk om monteringen inkluderer etterkontroll.
  • Sammenlign pumpenes varmefaktor ved samme temperatur og de ulikes årsvarmefaktor.
  • Sjekk om antatt levetid er mellom 10-15 år.

Inngå skriftlig kontrakt og ta med alt av løfter fra leverandøren. Skriftlig kontrakt gjør det også lettere å avklare forhold rundt garantier, service og deler.

Bestill tilbud her!

For å finne den riktige prisen og leverandøren som matcher dine behov anbefaler vi å ta imot flere forskjellige tilbud. Vi gir deg mer informasjon og uforpliktende tilbud fra opptil fire forskjellige leverandører på luft-til-vann-varmepumpe. Det eneste du trenger å gjøre er å utfylle kontaktskjemaet på høyre side.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.