Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på bergvarme
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Motta opptil 4 tilbud her
Spar tid
Spar tid

Fyll ut ett skjema og motta opptil 4 tilbud fra utvalgte leverandører

Spar penger
Spar penger

Spar penger ved å sammenligne tilbud og velg det beste

Gratis og uforpliktende
Gratis og uforpliktende

Vår tjeneste er 100 % gratis og uten forpliktelser

Media & Testimonials
Sist oppdatert: 4. august 2023

Bergvarme

Hva er bergvarme?

Bergvarme er varme som utnytter solenergien lagret i fjellet og benyttes til å varme opp bolig og varmtvann. Dette er en miljøvennlig pumpe som man har ubegrenset tilgang til. Denne påvirkes ikke av årstidsvekslinger og funker utmerket under -20 grader.

  • Bergvarme passer i hele landet, ettersom den fungerer under -20 grader.
  • Passer til hushold som har et energibehov fra 20 000 kWh og oppover per år.
  • Bergvarme kan stå for opptil 90% av husets varmebehov.
  • Prisen ligger rundt 230 000 kroner over oppover.
  • Har en levetid på 20 til 30 år og krever ingen vedlikehold.

For å utnytte varmen i fjellet kreves det en energibrønn eller aktiv borehull på mellom 80-200 meter. En væskefylt rørslange monteres i hullet for å hente opp energien for overførsel til bergvarmepumpen. Det totale dypet på hullet som kreves, beror på hvor langt man er fra overflaten og ned til grunnflaten.

Fyll inn skjemaet til høyre for å få opp til fire tilbud på bergvarme fra ulike leverandører!

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Bergvarmepumpens pris

Bergvarmepumpe er en investering som har lang levetid. Jo større varmebehov husholdet har, desto større pumpe kreves og høyere pris. Anslagsvis koster det rundt 230 000 kr og oppover for bergvarme.

Er du i tvil om du vil investere denne summen, kan luft-till-vann-varmepumpe være et alternativ. Men da vil pumpen være synlig på utsiden av huset og du må regne med støy. Ved investering av bergvarme vil pumpen være gravd ned i jorden og skjemmende i hagen.

Avhengig av om du har gulvvarme eller radiatorer så finnes det pumper som fungerer ulikt effektivt avhengig av system. Svenske Energimyndighetene gjorde en test i 2012 på årsvarmefaktor (SCOP - seasonal coeffient performance). De laveste var på 1,9 SCOP, mens beste hadde 3,4 SCOP.

Fordeler med bergvarme
 • Bergvarme kan stå for opptil 90% av husets varmebehov.
 • Det kreves ingen stor tomt for installering.
 • Borehullet har en jevn temperatur hele året og er uavhengig av lufttemperaturen.
 • På varmere sommerdager kan den brukes til kjøling, mens om vinteren til oppvarming av bolig.

Ulemper med bergvarme.

Ulemper med bergvarme
 • Totale investeringskostnader er høye. Nedbetalingstiden ligger gjerne mellom 5 til 10 år.
 • Et underdimensjonert system for bergvarme innebærer at effekten blir lav, hvilket gjør nedbetalingstiden lengre. I tillegg kan du risikere å tømme hullet for energi ettersom du tar mer varme enn hva som tilføres.
 • Bergvarme krever vannbårent distribusjonssystem med radiatorer og gulvvarme som kan bli dyrt.

Hva er prisen for installasjon av bergvarme?

Det er i hovedsak tre kostnader for å finne den eksakte prisen for installasjon av bergvarme:

  • Pris for boring av energibrønn og materialkostnader
  • Bergvarmepumpens pris
  • Arbeidskostnader til installasjon av bergvarme

Arbeidskostnader til installasjon av bergvarme

Prisen på materialkostnadene påvirkes av lengden på føringsrør. Men sveisingen tar også tid for installatøren, som også innvirker på installasjonsprisen. Hele installasjonen tar vanligvis en til tre dager.

I tillegg kan enkelte leverandører også ta avgift for transport til tomten. Transportavgiften varierer avhengig av hvor du bor i landet. Dessuten varierer også selve installasjonsprisen på hvor du bor og på den enkelte leverandøren.

Ettersom installering av bergvarme er en betydelig investering, kan man få avslag på totalprisen. Enova har en tilskuddsordning for husholdninger hvor man kan søke om å få tilskudd på mellom 10 000 til 20 000 kroner. Dette er noe som de fleste installatører enkelt kan hjelpe deg med ved installering.

Pris for boring av energibrønn og materialkostnader

Prisen for borehullet varierer avhengig av dybde på hullet. I tillegg varierer prisen fra bedrift til bedrift, der man må regne med noen hundrelapper per meter. Anslagsvis koster et borehull på 100 meter mellom 20-22 000 kr uten føringsrør, der totalprisen er mellom 40 000 og 100 000 kr.

Prisen på et føringsrør varierer også, men koster rundt 650 kr per meter inklusive moms. Om du har 20 meter ned til berget vil det bli en merkostnad på 13 000 kroner. Hos de fleste leverandører inngår opptil 6 meter i den faste prisen, som er et minstekrav.

Hvor dypt borehullet skal være avhenger av hvor stor bergvarmepumpe man velger. Dybden påvirkes også av fjellets mineralsammensetning, der kalkstein leder varme langsommere enn granitt. Vanninnhold i fjellet nær grunnvann, påvirker også energibrønnens dybde.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Kan jeg anvende bergvarme i mitt hushold?

Det er visse aspekter å overveie om du vurderer å installere en bergvarmepumpe. Bergvarme anbefales som oppvarmingskilde til hushold med et energibehov fra 20 000 kWh og oppover. per år. Er varmebehovet lavere lønner det seg ikke å installere bergvarme da prisen er høy.

Installering av bergvarme fungerer i prinsippet på alle villatomter. Bor du i rekkehus kan man gå sammen flere for å dele kostnadene til borehull. Men denne metoden forminskes effektiviteten da mer energi tas ut. Derfor bør borehullet være minst 20 meter fra nærmeste annet borehull.

Er det langt ned til fjellgrunnen der du bor, kan muligens jordvarme passe bedre. Mellom grunnflaten og minst to meter ned i fjellgrunnen skal føringsrør monteres, som ikke er billig. Det er et problem med bergvarme og forekommer ofte når avstand ned til fjellgrunn er lengre enn 40 meter.

Varmepumpe I Norge

Oppvarming med bergvarme – enkelt forklart

Bergvarme fungerer som en væske/vann varmepumpe der væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen lagret under bakken. Når væsken passerer gjennom pumpen så møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium som blir til gass ved veldig lav temperatur. Gassen går så videre til kompressoren hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt via kondensatoren, blir varmen avgitt til husets varmesystem.

Hvordan installerer man bergvarme?

Det behøver ikke være komplisert å installere bergvarme. Det man skal huske på før installering er å melde fra til kommunen. Hvis ikke kan man bli avgiftsbelagt.

Installasjon av bergvarmen

Maskinen som skal utføre boring kommer til tomten, og for at denne ikke skal ødelegge gresset legger mange virksomheter ut jordvern. Maskinen begynner så å borre energibrønnen, som øker i arbeidstid jo dypere brønnen skal være. Ved boringen kommer også borekaks, bestående av leire, grus og sand.

Når energibrønnen er boret skal føringsrør monteres. Minst seks meter føringsrør anbefales for å forhindre at jordlageret faller sammen. 2 meter av disse skal gå ned i bakken, som er en tidkrevende prosess.

Rørslangen installeres i borehullet med hjelp av et rør som fungerer som tyngden for å holde slangen på plass. Så graves det en grøft på ca. 1,5 meter mellom energibrønn og byggingen der pumpen skal være. Hele kobles sammen, som fylles med saltlake og kobles inn for oppvarming av huset.

Få tilbud på bergvarme i dag!

Som med jordvarme må du melde fra før du installerer bergvarme. Det er egne krav fra kommune til kommune og frist for innmelding. Derfor kan det være lurt å sjekke opp med din egen kommune for gjeldende frister.

Er du fortsatt usikker på om investeringene i bergvarme er verdt prisen? Da anbefaler vi deg å innhente pristilbud direkte fra leverandøren. Da kan du også få info vedrørende installering av energibrønn og borehull som trengs.

Vår anbefaling er å innhente tilbud og priser på bergvarme fra ulike leverandører. Dette kan enkelt gjøres ved å fylle ut kontaktskjemaet for et uforpliktende tilbud. Du blir da matchet med opptil fire leverandører som kan gi deg mer informasjon.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.