Cookie og privatlivspolitikk
Media & Testimonials

Brukervilkår

Oppdatering: Mai 2023

Dette nettstedet drives av Leads.io Aps og dets tilknyttede selskaper («Leads.io»).

(1) Innledning

Disse vilkårene («Terms» eller «vilkår») er styrende for din bruk av nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du disse vilkårene i sin helhet. Hvis du er uenig i disse vilkårene eller noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Du må være minst 18 år for å bruke nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt og ved å godta disse vilkårene garanterer og bekrefter du at du er minst 18 år gammel.

Vi kommer ikke til å lagre en kopi av disse vilkårene spesifikt for hver bruker, og dersom vi oppdaterer disse vilkårene, vil den versjonen du opprinnelig sa deg enig i, ikke lenger være tilgjengelig på nettstedet vårt. Vi anbefaler derfor at du skriver ut og arkiverer en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Disse vilkårene er kun tilgjengelig på engelsk.

Hvis du blir en registrert trader, vil du bli bedt om å godta vilkårene våre for installasjon i tillegg til dette dokumentet.

(2) Definisjoner og tolkning

I disse vilkårene referer «vi», «oss» og «vår» til Leads.io, og referansene til «deg» og «din» til den enkelte brukeren av nettstedet vårt, samt i de tilfeller det gjelder, ethvert selskap eller enhver person på hvis vegne nettstedet blir brukt.

I disse vilkårene står i tillegg:

«Kunder» («Customers») for enkeltpersoner som ber om ett eller flere tilbud via nettstedet

«Leads» for informasjon om en kunde og en kundes tilbudsforespørsel som kan kjøpes av en registrert trader eller markedsplassleverandør

«Markedsplassleverandører» («Marketplace Providers») for selskaper som eier, driver eller har elektroniske markedsplasser og legger til rette for salg av produkter og tjenester fra tradere

«Registrerte tradere» («Registrered Traders») for selskaper, partnerskap og enkeltstående tradere som har registrert seg på nettstedet

«Nettstedmateriale» («Website Material») for nettstedet vårt og alle data, alt innhold og alt materiale som er lagret, blir hostet på eller vist på nettstedet vårt

«Innholdet ditt» («Your Content») for alt materiale (inkludert, men uten å begrense seg til, tekst, grafikk, bilder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale) som du sender til oss eller til nettstedet vårt for ethvert formål (inkludert, men uten å begrense seg til, lagring eller publisering, behandling av, eller overføring via nettstedet vårt, samt oppføringer, bilder lastet opp av registrerte tradere eller markedsplassleverandører, forespørsler om tilbud, tilbakemeldinger om registrerte tradere eller markedsplassleverandører, og vurderinger av registrerte tradere eller markedsplassleverandører).

(3) Kunder

Kunder kan sende inn en forespørsel om tilbud til nettstedet ved å fylle ut og sende inn skjemaet vårt «få et tilbud» på nettstedet.

Informasjon om en tilbudsforespørsel som gis via «få et tilbud»-skjemaet, kan publiseres til registrerte forhandlere eller markedsplassleverandører via nettstedet vårt. Feltene i «få et tilbud» -skjemaet som forespør personlig informasjon (for eksempel navn, adresser og kontaktinformasjon), vil imidlertid ikke bli publisert på nettstedet på denne måten.

Kunder samtykker til at vi kan videreformidle deres personlige opplysninger og detaljer om tilbudsforespørsler til:

 • våre tilknyttede selskaper (Leads.io-kontorer)
 • registrerte tradere
 • markedsplassleverandører (tredjeparts leads-mellomledd), som selv kan videreformidle disse opplysningene til relevante tjenesteleverandører 
 • andre relevante tjenesteleverandører som ikke er registrert hos eller oppført på nettstedet vårt

Vi vil videreformidle disse opplysningene med et mål om å oppnå ikke flere enn 4 tilbud for kunden. Det kan imidlertid forekomme at vi ikke finner passende registrerte forhandlere eller markedsplassleverandører for å gi tilbud, og vi garanterer ikke at tilbud vil bli mottatt.

Vi og tredjeparter nevnt ovenfor, kan kontakte kunder (via telefon, e-post og SMS) for å kunne gi informasjon om behandlingen av personopplysningene deres.

Vi og tredjeparter nevnt ovenfor, kan kontakte kunder (via telefon, e-post og SMS) for å kunne gi tilbud, samt samle inn informasjon for å kunne gi tilbud.

Vi kan kontakte kunder (via telefon og – med mindre kunden har valgt det bort – via e-post) for å få tilbakemelding etter henvisning av en lead via nettstedet og i forbindelse med fremtidige produkter og serviceoppdateringer fra Leads.io.

Se personvernerklæringen vår for mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

(4) Lisens til bruk av nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier vi eller våre lisensgivere de immaterielle rettighetene til nettstedets materiale. Alle disse immaterielle rettighetene er forbeholdt under lisensen nedenfor.

Du kan vise sider fra nettstedet ved hjelp av en nettleser, og kan laste ned sider fra nettstedet kun for mellomlagring (cache), underlagt de begrensningene som er angitt nedenfor og andre steder i disse vilkårene.

Du kan også redigere innholdet ditt ved hjelp av en hvilken som helst nettstedsfunksjonalitet som er spesielt ment for dette formålet.

Du må ikke på noen måte utnytte (uansett om dette er i kommersielt eller i annet øyemed), redigere, endre, bruke, gå inn på, kopiere, sende/overføre, vise eller videredistribuere noe nettstedsmateriale, unntatt på måter som angitt ovenfor eller som gjeldende lov eventuelt pålegger.

Under ingen omstendighet kan du:

 • republisere nettstedsmateriale (inkludert det å republisere nettstedsmateriale på et annet nettsted)
 • selge, leie ut eller viderelisensiere nettstedsmateriale
 • vise noe nettstedsmateriale offentlig
 • videredistribuere nettstedsmateriale
 • fjerne eller skjule eventuelle vannmerker knyttet til nettstedmateriale

Uavhengig av det ovennevnte, kan du videredistribuere nyhetsbrevet vårt i trykt og elektronisk form.

Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til områder av nettstedet vårt, også hele nettstedet vårt, etter eget skjønn. Du må ikke omgå, eller forsøke å omgå eventuelle tilgangsbegrensende tiltak på nettstedet vårt.

Lisensen som er fastsatt i dette avsnittet (4) kan ikke overdras.

(5) Akseptert bruk

Du må ikke bruke nettstedet vårt på måter som forårsaker eller kan forårsake skade på nettstedet eller svekkelse av ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgangen til nettstedet. Du må heller ikke bruke nettstedet vårt på noen måte som er ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, uredelige eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruke nettstedet vårt til å kopiere, lagre, være vert for, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som består av (eller er lenket til) spionprogrammer, datavirus, trojanske hester, ormer, tastaturlogger, rootkit eller annen skadelig programvare.

Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert, men uten å begrense seg til, skjermskraping, datautvinning, datauttrekk og datahøsting) på eller i forhold til nettstedet vårt uten vårt uttrykkelige, skriftlige samtykke.

Du må ikke gå inn på eller på annen måte samhandle med nettstedet vårt ved hjelp av søkeroboter eller på annen automatisert måte, bortsett fra med tanke på søkemotorindeksering.

Du må ikke handle i strid med direktivene som er angitt i robots.txt-filen for nettstedet vårt.

Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene, må du ikke bruke data samlet inn fra nettstedet vårt eller fra vår katalog for direkte markedsføringsaktivitet av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til: e-postmarkedsføring, SMS-markedsføring, telemarketing og direktepost).

Du må sørge for at all informasjon du oppgir til oss gjennom nettstedet vårt, eller i forhold til nettstedet vårt, er sann, nøyaktig, oppdatert, fullstendig, samt ikke-misvisende.

Du må ikke sende inn falske, ulovlige, støtende eller uredelige leads gjennom nettstedet vårt.

(6) Regler for innhold

Du gir oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, avgiftsfri lisens til å bruke, reprodusere, lagre, tilpasse, publisere, oversette, overføre og distribuere innholdet ditt i eksisterende eller fremtidige medier.

Du gir oss også retten til å viderelisensiere disse rettighetene, og retten til å reise søksmål ved krenkelse av disse rettighetene.

Du garanterer og går god for at innholdet ditt vil overholde disse vilkårene.

Ditt innhold må ikke være ulovlig, må ikke krenke noen persons juridiske rettigheter, og må ikke være egnet til å gi grunn til rettslige skritt mot noen person (i hvert tilfelle under enhver jurisdiksjon og i henhold til enhver gjeldende lov).

Innholdet ditt, og bruken av innholdet ditt av oss i samsvar med disse vilkårene, må ikke:

 • være injurierende eller bevisst falsk
 • være uanstendig
 • krenke opphavsrett, ideelle rettigheter, databaserettigheter, varemerkerettigheter, designrettigheter, rettigheter ved avgivelse eller andre immaterielle rettigheter
 • krenke konfidensialitetsavtaler, retten til privatliv eller rettigheter i henhold til personvernlovgivningen
 • utgjøre uaktsomme råd eller inneholde uaktsomme uttalelser
 • utgjøre en oppfordring til å begå en forbrytelse
 • utvise forakt for noen domstol, eller være i strid med noen rettskjennelse
 • være i strid med rase, religionshats-, eller diskrimineringslovgivning
 • være blasfemisk
 • være i strid med lovgivning angående offentlig sikkerhet
 • være i strid med eventuelle kontraktsmessige forpliktelser overfor noen person
 • skildre vold på en eksplisitt, grafisk eller umotivert måte
 • være pornografisk, uanstendig, eller antydende eller seksuelt eksplisitt
 • være usant, falskt, unøyaktig eller villedende
 • bestå av eller inneholde noen instruksjoner, råd eller annen informasjon som kan lede til handlinger som, dersom de blir gjennomført, kan forårsake sykdom, skade eller død, eller annet tap eller skade
 • utgjøre søppelpost
 • være støtende, villedende, uredelig, truende, fornærmende, trakasserende, antisosialt, truende, hatefullt, diskriminerende eller oppildnende, eller forårsake irritasjon, ulempe eller unødig angst for noen person

Innholdet ditt må være passende, høflig, smakfullt og i samsvar med allment aksepterte standarder for etikette og oppførsel på Internett.

Du må ikke bruke nettstedet vårt til å lenke til noe nettsted eller nettside som består av eller inneholder materiale som ville, hvis det ble lagt ut på nettstedet vårt, bryte med bestemmelsene i disse vilkårene.

Du må ikke sende innhold som er eller noen gang har vært gjenstand for truende eller faktiske rettssaker eller annen lignende klage, til vår nettside.

Du må sikre at innholdet ditt, og bruken av dette innholdet i samsvar med disse vilkårene, ikke utgjør en finansiell tjeneste eller aktivitet som reguleres eller kontrolleres av eller i henhold til britisk lov om finansielle tjenester eller annen gjeldende lov.

Vi forbeholder oss retten til å redigere eller fjerne fra nettsiden vår, eller suspendere publiseringen av materiale som er sendt til vår nettside, eller lagret på våre servere, eller hvor nettsiden vår er vert eller som er publisert på vår nettside (inkludert, men uten å være begrenset til, oppføringer).

Til tross for våre rettigheter i henhold til disse vilkårene i forhold til innhold levert av brukere, overvåker vi ikke slikt innhold eller publisering av slikt innhold på nettstedet vårt.

(7) Rapporter misbruk

Dersom du får kjennskap til ulovlig materiale eller aktivitet på nettstedet vårt, eller materiale eller aktivitet som bryter disse vilkårene, vennligst gi oss beskjed.

Du kan gi oss beskjed om slikt materiale eller slik aktivitet via e-post [email protected]

(8) Begrensede garantier

Du erkjenner at mye av informasjonen som publiseres på dette nettstedet, er innsendt av brukere, og at vi vanligvis ikke gjennomgår, godkjenner eller redigerer slik informasjon.

Vi verken garanterer eller står inne for at informasjonen som er publisert på dette nettstedet, er fullstendig eller nøyaktig, og vi forplikter oss heller ikke til å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Du erkjenner videre at:

 • vi kun gjør kommersielt bærekraftige anstrengelser for å bekrefte identiteten til kunder, registrerte forhandlere eller markedsplassleverandører. Det samme gjelder bakgrunnssjekk av kunder, registrerte forhandlere eller markedsplassleverandører
 • vi kun gjør kommersielt bærekraftige anstrengelser for å bekrefte, ettergå, overvåke eller kontrollere informasjonen som finnes i oppføringer på nettstedet eller som leveres som en del av en tilbudsforespørsel, en lead eller et tilbud
 • vi kun innimellom kontrollerer kredittverdigheten, egnetheten eller bona fide hos kunder, registrerte forhandlere eller markedsplassleverandører
 • vi ikke er part i noen kontrakt for levering av varer og/eller tjenester inngått mellom en kunde og en registrert forhandler eller markedsplassleverandør etter en henvisning gjennom nettstedet
 • vi ikke er agenter for noen registrert trader, markedsplassleverandør eller kunde, og følgelig ikke vil være ansvarlig overfor noen person, enten de opptrer som kunde, registrert trader, markedsplassleverandør eller på annen måte, hva angår tilbudet om levering eller levering av varer og/eller tjenester
 • vi ikke er ansvarlige for håndhevelse av kontraktsforpliktelser som oppstår som følge av en kontrakt for levering av varer og/eller tjenester, og at vi ikke vil ha noen forpliktelse til å megle mellom partene i en slik kontrakt

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle garantier og betingelser knyttet til innholdet i disse vilkårene, dette nettstedet og bruken av dette nettstedet (inkludert, men uten å begrense seg til: eventuelle garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formål og/eller bruken av rimelig forsiktighet og ferdigheter som er underforstått ved lov).

Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller endre noen eller alle våre nettstedstjenester og til å slutte å publisere nettstedet vårt, etter vårt eget skjønn og når som helst, uten varsel eller forklaring. Unntatt i den utstrekning som uttrykkelig er angitt ellers i disse vilkårene, vil du ikke ha rett til noen kompensasjon eller annen betaling ved opphør eller endring av noen nettstedstjenester, eller dersom vi slutter å publisere nettstedet.

(9) Begrensninger og utelukkelser av ansvar

Ingenting i disse vilkårene vil:

(a) begrense eller utelukke ethvert ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet

(b) begrense eller utelukke ethvert ansvar for svindel eller uredelig feilrepresentasjon

(c) begrense ethvert ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov

(d) utelukke ethvert ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov

Begrensningene og utelukkelsene av ansvar som er angitt i dette avsnittet og andre steder i disse vilkårene:

(a) er omfattet av foregående avsnitt.

(b) regulerer alle forpliktelser som oppstår i henhold til vilkårene eller i forhold til innholdet i vilkårene, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, ved erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), og for brudd på lovbestemte plikter, unntatt i den utstrekning annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene

I den grad nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle tap som oppstår som følge av en hendelse eller hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til eventuelle forretningsmessige tap, inkludert (uten å begrense seg til) tap av eller skade på fortjeneste, inntekt, omsetning, bruk, produksjon, forventede besparelser, virksomhet, kontrakter, kommersielle muligheter eller gode renommé.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til tap eller skader på personopplysninger.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til tap eller skader på ikke-personlige data eller programvare.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg med hensyn til noen spesielle, indirekte skader eller følgeskader.

Du godtar at vi ønsker å begrense det personlige ansvaret til våre ledere og ansatte. Med tanke på dette erkjenner du at vi er en enhet med begrenset ansvar, og samtykker til at du ikke kommer til å fremme noe personlig krav mot enkeltstående ledere eller ansatte hva angår eventuelle tap du måtte lide i forbindelse med nettstedet eller disse vilkårene. Dette vil selvsagt ikke begrense eller utelukke selskapets eget ansvar for handlinger og unnlatelser fra våre ledere og ansatte.

(10) Erstatning

Du fritar oss herved fra å holdes ansvarlig for skader og forplikter deg til å frita oss for å holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert, men uten å begrense seg til, juridiske utgifter og eventuelle beløp betalt av oss til en tredjepart i oppgjøret av et krav eller tvist) som vi har opparbeidet eller pådratt oss som en direkte eller indirekte følge av din bruk av nettstedet vårt, av dine brudd på noen av bestemmelse i disse vilkårene, eller som følge av påstander om at du har brutt noen bestemmelse i disse vilkårene.

(11) Brudd på disse vilkårene

Dersom du bryter disse vilkårene på noen måte, eller hvis vi har en rimelig mistanke om at du på noen måte har brutt disse vilkårene, kan vi, uten at dette berøre våre andre rettigheter i henhold til disse vilkårene:

 • sende deg en eller flere formelle advarsler
 • midlertidig suspendere din tilgang til nettstedet
 • permanent forby deg fra å få tilgang til nettstedet
 • blokkere datamaskiner som bruker IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet
 • kontakte en eller alle internettleverandørene dine og be om at de blokkerer tilgangen din til nettstedet
 • gå til rettslige skritt mot deg, enten for brudd på kontrakten eller på annen måte
 • slette og/eller redigere noen eller alle dine innsendinger til katalogen eller nettstedet, og/eller suspendere og/eller slette kontoen din på nettstedet

Når vi suspenderer eller forbyr eller blokkerer din tilgang til nettstedet vårt eller en del av nettstedet vårt, må du ikke foreta deg noe for å omgå slik suspendering, et slikt forbud eller en slik blokkering (inkludert, men uten å begrense seg til, å opprette og/eller bruke en annen konto).

(12) Tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt inneholder hyperkoblinger til andre nettsteder som eies og drives av tredjeparter. Disse lenkene er ikke anbefalinger. Vi har ingen kontroll over innholdet på tredjeparts nettsteder, og vi aksepterer ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som en følge av din bruk av dem.

(13) Varemerker

Boiler Guide eller Leads.io, våre logoer og våre andre registrerte og uregistrerte varemerker er varemerker som tilhører oss. Vi gir ingen tillatelse til bruk av disse varemerkene, og slik bruk kan utgjøre et brudd på våre rettigheter.

Tredjeparts registrerte og uregistrerte varemerker og varemerker for tjenester på nettstedet vårt tilhører deres respektive eiere. Med mindre annet er angitt, går vi ikke god for og er ikke tilknyttet noen av innehaverne av slike rettigheter, og vi kan dermed ikke gi lisens til å utøve slike rettigheter.

(14) Variasjon

Vi kan komme til å revidere disse vilkårene fra tid til annen. De reviderte vilkårene vil gjelde for bruk av nettstedet vårt fra datoen for publiseringen av de reviderte vilkårene på nettstedet vårt, og du fraskriver deg herved enhver rett du ellers måtte ha til å bli varslet om, eller å samtykke til, revisjoner av disse vilkårene. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å sikre at du er kjent med den gjeldende versjonen.

(15) Overdragelse

Vi kan tildele, overføre, ha underleverandør for eller på annen måte håndtere våre rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten å varsle deg eller innhente ditt samtykke.

Du kan ikke overføre, benytte underleverandører eller på annen måte håndtere dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Dersom en domstol eller annen kompetent myndighet kommer til at en bestemmelse i disse vilkårene er funnet å være ulovlig og/eller ikke mulig å håndheve, vil de andre bestemmelsene fortsette å gjelde. Hvis en ulovlig og/eller ikke-håndhevbar bestemmelse ville være lovlig eller håndhevbar hvis en del av den ble slettet, vil denne delen bli ansett for å være slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette å gjelde.

(17) Utelukkelse av tredjeparts rettigheter

Disse vilkårene er til både din og vår fordel, og er ikke ment å være til fordel for noen tredjepart eller å kunne håndheves av noen tredjepart. Utøvelsen av våre og dine rettigheter i henhold til disse vilkårene er ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.

(18) Hele avtalen

Disse vilkårene, våre installasjonsvilkår (i tilfeller der dette er aktuelt) og vår personvernpolicy utgjør hele avtalen mellom deg og oss hva angår din bruk av nettstedet vårt, og erstatter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

(19) Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene vil være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov, og eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene vil utelukkende være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Danmark.

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.