Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på luft-til-luft-varmepumpe
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Media & Testimonials
Sist oppdatert: 4. august 2023

Luft-til-luft-varmepumpe

Hva er luft-til-luft-varmepumpe?

Luftvarmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe består av en inne- og en utedel som tar energi fra uteluften og varmer opp huset. Denne typen pumpe fungerer på samme måte som en vanlig varmepumpe, eneste forskjellen er at den ikke krever radiatorer eller gulvvarme. På grunn av dette så sender den ut varme i huset gjennom en vifte med sentral plassering.

  • Egner seg for hus uten vannbårent distribusjonssystem.
  • Fungerer i hele Norge (anbefales for Sør-Norge og Midt-Norge), er den mest vanligste typen.
  • Fungerer helt ned til -15, der nyere modeller kan hente ut varme ned til -25.
  • Forbrukere med et totalt energiforbruk på rundt 15 000 kWh per år.
  • Bor i et område med milde eller lange fyringssesonger

Det man skal vite om luft-til-luft-varmepumpe er at den ikke kan brukes til å varme opp varmtvann. Dette gjør at den passer for mindre hus med en åpen planløsning, gjerne om huset har to eller flere plan. I den sammenheng bør varmepumpens innedel plasseres på nederste plan i boligen.

Bestill tilbud fra ulike leverandører gjennom å fylle ut skjemaet på høyre side!

Priser på luft-til-luft-varmepumpe

Som andre luft varmepumper, så kan prisen på installasjonen varierer en god del. Hvis du skal ha en god luft-til-luft-varmepumpe så ligger prisen normalt mellom 15 000 til 25 000 kroner. Har du en modell som er tidsstyrt med temperaturkontroll vil dette gi en lavere strømforbruk enn de som bare har termostat.

En energibesparelse på for eksempel 4800 kWh/år (av et totalt energiforbruk på 25 000 kWh/år) med 10 års levetid gir en total energibesparelse på 48 000 kWh (ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kW). I dette eksempelet er SCOP (årsvarmefaktoren) satt til 2,4, som betyr hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som tilføres.

Luftluft Besparelse

Fordeler med luft-til-luft-varmepumpe

  • Varmepumpen har termostatstyring, kan styre temperaturen selv.
  • Lett å installere, og kan etterinstalleres i de fleste boliger.
  • Moderate investering i forhold til energibesparelser.
  • Produktet har en lang levetid ved riktig installasjon.
  • Kan gi kjøling når det er varmt utenfor på varme sommerdager
  • Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støvpartikler.
  • Fungerer bra for hus som ikke har noen vannbårent distribusjonssystem.

Ulemper med luft-til-luft-varmepumpe

  • Varmepumpen er en punkt-oppvarmingskilde og er avhengig av åpen planløsning for fordeling av varmen.
  • Ved utetemperaturer lavere enn 2 til 5 grader avsettes fuktigheten i luften som rim på fordamperen.
  • Har lavest varmefaktor og lavest varmeytelse når man trenger det som mest.
  • Luftfilteret i innedelen må støvsuges og/eller byttes jevnlig for å opprettholde varmefaktoren.
  • Fuktig og saltholdig luft kan forkorte levetiden for varmepumpens fordamper.

Installasjon av luft-til-luft-varmepumper

Sammenlignet med annen berg- og jordvarme så er installasjonskostnadene mye rimeligere. Montering av luft-til-luft-varmepumpe ligger på rundt 5000 kroner. Dette bør dog sjekkes ut med den enkelte leverandøren.

De fleste leverandørene innenfor luft-til-luft-varmepumpe definerer en standard installasjon til følgende:

  • Montering av innedel og utedel, inkl. komponentene som er nødvendige for å montere utedelen – i hovedsak er dette veggbraketter og vibrasjonsdempere.
  • I tillegg kommer de isolerte kobberrørene som forbinder ute- og innedel, samt plastkanaler som beskytter kobberrørene og strømkabelen.
  • Kobberrør, strømkabler og andre kabler bør være 3 til 5 meter.
  • Standard installering forutsetter at montøren har grei tilgang til strøm for ute- eller innedelen.
  • Det varierer fra modell til modell om man trenger strøm til inne- og utedel.

I tillegg anbefales det fra Forbrukerrådet å investere en tusenlapp til varmepumpehus. Dette vil beskytte utedelen mot snø, is, regn og løv, samt sørge for at pumpen fungerer så godt som mulig.

Hvorfor du skal få varmepumpen montert av fagfolk?

Checklist2Green

Det er svært viktig at varmepumpen blir montert av fagfolk. Norsk varmepumpeforening (NOVAP) advarer sterkt mot å installere den selv, og anbefaler at alle pumper blir montert av en sertifisert installatør. Ved å benytte seg av en sertifisert installatør sikrer du deg mot feil innstallering av varmepumpen som kan føre til:

  • Redusert energibesparelse
  • Defekte komponenter
  • Kort levetid
  • Lekkasje av væske/gass

Tips for luft-til-luft-varmepumper

For at din luft til luft varmepumpe skal få så bra effekt som mulig, finnes det noen tips du bør vite om.

Tips
 • Plasser innedelen sentralt i huset, så den varme luften kan sirkulere fritt.
 • Åpne dører mellom rommene i huset, stengte dører innebærer at luften ikke får sirkulert.
 • Tenk på at rom som ligger langt fra varmepumpen kan få en temperatur som 1-2 C under varmepumpens innstalleringstemperatur.
 • Vil man ha kjøling i sommermånedene må du tenk på dette innen du velger pumpe. Driftskostnaden for å generere kjøling kan dog jevne ut energibesparelsene som gjøres under vinteren.

I tillegg til tipsene nevnt over så er det noen generelle tips for å opprettholde trivselsfaktoren etter installert varmepumpe. Dette er også tips som kommer fra Forbrukerrådet.

Utestøy

Er luft-til-luft-varmepumpen plassert nærme naboen og/eller soveromsvinduer? Da bør du være spesielt oppmerksom på utestøy. Det er forskjellig for hvor mye støy som er fra pumpe til pumpe. Hvordan man beskytter mot støy er noe som bør gåes gjennom med leverandøren.

Innestøy

Også innestøy kan påvirkes av varmepumpen. Er du eller noen i familien sensitive for støy? Da bør dere være oppmerksom på innestøyen, og støyskjermer er noe som kan avtales med leverandøren for å få installert, samt hvordan skjerme for innestøy.

Varmepumpe Hus

Sjekkliste ved kjøp av luft-til-luft-varmepumper

Når du skal gå til anskaffelse av en ny varmepumpe anbefaler vi å gå over en del faktorer. I den forbindelse har Enova kommet med en huskeliste som er anbefalt å sjekke ved kjøp.

  • Omdømme til leverandøren
  • Be om referanser og sjekk dem!
  • Be om pris inkludert montering, inkluderer monteringen etterkontroll?
  • Inngå skriftlig kontrakt og ta med alle løfter fra leverandør.
  • Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for å få god driftssikkerhet.
  • Sammenlign ulike varmepumpers varmefaktor ved samme temperatur.
  • Sjekk om antatt levetid er mellom 10-15 år.
Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.