Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på avtrekksvarmepumpe
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Motta opptil 4 tilbud her
Spar tid
Spar tid

Fyll ut ett skjema og motta opptil 4 tilbud fra utvalgte leverandører

Spar penger
Spar penger

Spar penger ved å sammenligne tilbud og velg det beste

Gratis og uforpliktende
Gratis og uforpliktende

Vår tjeneste er 100 % gratis og uten forpliktelser

Media & Testimonials
Sist oppdatert: 4. august 2023

Avtrekksvarmepumpe

Hva er avtrekksvarmepumpe?

En avtrekksvarmepumpe er en spesialisert innendørs luftvarmepumpe som gjenvinner energien fra avtrekksluften, en luft normalt oppvarmet til over 20 grader. Det krever et mekanisk ventilasjonssystem som kan kobles til varmesystemet og for å varme tappevann.

 • Egner seg godt isolerte boliger med lite varmetap og og stort energibehov til varmtvann.
 • Ventilasjonsluften holder typisk 18 til 25, gir en relativt høy årsvarmefaktor (SCOP). 
 • Avtrekksvarmepumpens effektivitet veksler med uthustemperaturen. 
 • Fungerer som ensom energikilde året rundt.

Akkurat som andre typer varmepumper så drives avtrekksvarmepumpen av el, hvilket gjør systemet sårbart ved lengre avbrudd på el. De mest effektive pumpene er de med turtallsregulert kompressor, hvilket har en årsvarmefaktor (COP) opptil 3. Det vil si at det gir tre ganger så mye energi som de forbruker.

Om du er interessert i å installere en avtrekksvarmepumpe kan du fylle inn formularen på høyre side. Så matcher du med våre leverandører.

Hva er prisen for avtrekksvarmepumpe?

Som alle andre varmepumper, så varierer også prisen for avtrekksvarmepumper på merke, modell og leverandør. De enkleste modellene koster fra 25 000 kr og oppover. Derimot om man skal ha en større og moderne pumpe for forvarming av tappevann og lavtemperatur vannbåren varme m.m. koster det et sted mellom 40-45 000 kr. Den totale kostnaden kan være dobbelt høyere med installasjonen.

Du kan regne med å spare rundt 50 prosent av varmebehovet om du installerer en avtrekksvarmepumpe. Gjellende oppvarming av varmtvann kan man spare et sted mellom 2000 og 3000 kWh per år med vannsluttet avtrekksvarmepumpe. En normal størrelse på villa med fire familiemedlemmer forbruker rundt 5000 kWh per år på oppvarming av varmtvann.

Prisen for installasjon av avtrekksvarmepumpe varierer beroende på husets forutsetninger. Det er viktig å ta inn flere tilbud fra ulike foretak for å få en så god oppfatning som mulig av ulike priser. Akkurat som for øvrige typer av varmepumper er livslengden for en avtrekksvarmepumpe god og du har gode muligheter til å gjøre store energibesparinger.

Fordeler med avtrekksvarmepumpe

 • Ventilasjonsluften holder typisk 18 til 25 grader hele året, noe som gir stabile driftsforhold og relativt høy årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen.
 • Enkel installasjon.
 • Komplett system for varme, varmtvann, ventilasjon og gjenvinning av ventilasjonsluft.
 • Lav installasjonskostnader sammenlignet med berg– eller jordvarme.
 • Siden varmtvannsforbruk er stabilt hele året, vil den gjøre nytte for seg hele året.

Ulemper med en avtrekksvarmepumpe

 • Krever mekanisk ventilasjonssystem.
 • Kan ikke være primære varmekilden i ett hus med stort varmebehov, da det er begrenset hvor mye varme som kan hentes ut av avtrekksluften.
 • Når man henter ut energi av luften innendørs, forutsetter det kontinuerlig ventilasjon.
 • I et moderne tett hus kan avtrekksventilasjonen skape trekkproblemer ved peiser og ovner.

Når er det passende for en avtrekksvarmepumpe?

Denne typen av varmepumper er vanlig standardløsning i nye moderne hus, ettersom den er billig og ikke tar så mye plass. Den går også an å installere avtrekksvarmepumpe i eksisterende hus. Først behøver man å installere mekanisk avtrekksventilasjon.

Det går an å kombinere avtrekksvarmepumpe med direktevirkende el-varme, en luftbåren distribusjonssystem. Da kobles varmepumpen til avtrekksventiler som sprer varmen inne i huset. Det går også å koble denne varmepumpen til et vannbåren distribusjonssystem.

Ettersom eldre hus ofte har naturlig ventilasjon eller kanskje ikke noe ventilasjonssystem i det hele tatt, er det verre i denne type hus. Det kommer an på om varmepumpen er avhengig av at huset er tett, mens naturlig ventilasjonssystem fungerer ved at kald luft passerer gjennom huset. Derfor passer den best i hus med enkel planløsning eller med loft.

Mekanisk Ventilasjon

Installasjon av avtrekksvarmepumpe

Først og fremst er installering av avtrekksvarmepumpe en enkel og lønnsom løsning for oppvarming og varmtvann. Enkelt fortalt så gjenbruker denne varmepumpen energien fra den varme i luften i huset, før luften forlater huset gjennom ventilasjonssystemet. Nedfor kan du lese om stegene for hvordan en avtrekksvarmepumpe fungerer.

 1. Kald friskluft kommer inn gjennom veggventiler
 2. Avtrekksvarmepumpen varmer opp den kalde luften
 3. Radiatorer og/eller gulvvarme alternativt avtrekksventiler som sprer varmen i huset.
 4. Ventiler i kjøkken, baderom og stue leder den gamle luften til avtrekksvarmepumpen.
 5. Avtrekksvarmepumpen tar opp varmen fra luften og slipper ut kald luft gjennom ventilasjonen.
 6. Prosessen gjentas.

Avtrekksvarmepumpe går også an å installere med vannbåren varmesystem

Luft Til Vann Radiator

Enkelte avtrekksvarmepumper er spesielt beregnet for varmtvannsproduksjon og har en innebygget varmtvannsbereder. Andre igjen leverer energi både til varmtvann og til vannbåren oppvarming. Disse er kun forvarmet for tappevannet til rundt 30 grader, har gjerne noe høyere varmefaktor.Enkelt fortalt så fungerer en vannbåren varmesystem at ventilasjonsluften renses. Temperaturen øker når luften går gjennom avtrekkvarmepumpens forlanger og kompressor som dermed overføres til vannbåren varme. Vannbåren varme brukes til oppvarming av tappevann.

Før oppvarming av tappevann kobles avtrekkvarmepumpen til ett vannbårent system. Det gjør at avtrekkvarmepumpen også fungerer som primære varmekilde i hus som bare har ett vannbårent distribusjonssystem med radiatorer eller gulvvarme. Avtrekkvarmepumpen kan varme bare vann fra springen eller begge bolig og springvann.

Avtrekkvarmepumpe med varierende kompressorer

Det er relativt nytt at avtrekkvarmepumper har varierende kompressorer. Det er blitt vist gjennom test av Svenske Energimyndigheten at denne typen av varmepumper har god årsvarmesfaktor samt fungerer best i villaer med høyt varmebehov. Dette gjør også at avtrekksvarmepumper er økonomisk å plassere i såkalte passivhus.

I tillegg fungerer avtrekksvarmepumpe med varierende kompressorer i hus med vannbåren distribusjonssystem og mekanisk avtrekksventilasjon. Disse kan varme både huset og tappevann. Disse fungerer som best når innendørs har samme temperatur året rundt, ca. 20 grader.

Denne typen av avtrekksvarmepumper er betydelig mer effektiv når man tilkobler den til gulvvarme. Årsvarmesfaktoren for varmepumper med varierende kompressor i kombinasjon med gulvvarme kan svar opp til 65 prosent av energibehovet for varme og varmtvann. Kombinerer du varmepumpen med radiatorer kan du spare opp mot 62 prosent.

Stell og vedlikehold av avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper krever et visst stell og vedlikehold i form av rengjøring av vifte og ventiler. Dessuten må man regelbundet bytte filtre i viften. Er viften stappet med skitt og støv, så kan man risikere at effektiviteten blir ujevn og luftvekslingen utilregnelig.

Når man installerer en avtrekksvarmepumpe er det viktig å justere ventilasjonen korrekt. Om dette ikke gjøres kan varmepumpens funksjon forverres og dessuten har den en tendens til å trekke unødvendig mye energi. En godt vedlikeholdt avtrekksvarmepumpe kan vare opptil 20 år, mens mange leverandører utlover en holdbarhet på mellom 10-15 år.

Installer avtrekksvarmepumpe i dag!

Er du fortsatt usikker på om avtrekksvarmepumpe er det rette for ditt hushold? Vi anbefaler deg å hente inn mer informasjon fra de ulike leverandørene direkte. Da kan du også få info vedrørende beregninger på installasjon av pumpen.

Vår anbefaling er å innhente tilbud fra ulike leverandører vedrørende prisoppfatning på hva avtrekksvarmepumpe kan koste for deg. Du kan enkelt gjøre dette ved å fylle ut kontraktformularen. Du blir så matchet med opptil fire leverandører som gir deg info samt et uforpliktende tilbud.

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.