Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på varmepumper
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Motta opptil 4 tilbud her
Spar tid
Spar tid

Fyll ut ett skjema og motta opptil 4 tilbud fra utvalgte leverandører

Spar penger
Spar penger

Spar penger ved å sammenligne tilbud og velg det beste

Gratis og uforpliktende
Gratis og uforpliktende

Vår tjeneste er 100 % gratis og uten forpliktelser

Referert og sitert i
Sist oppdatert: 21. mars 2024

Varmepumpe

Hva er en varmepumpe?

En varmepumpe bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra lavere til høyere temperaturnivå. Dette skjer ved at den henter varme fra omgivelsene ved å benytte høyverdig energi (oftest elektrisitet) til å frembringe lavverdig energi (varme). En gass blir varmere jo mer trykket økes, motsatt blir den kaldere desto mer trykket reduseres.

  • En varmepumpe genererer i snitt tre ganger så mye energi som den forbruker.
  • Flere økonomiske støtteordninger for varmepumpen.
  • Kan brukes til oppvarming om vinteren og til avkjøling om sommeren.
  • Har en levetid på omkring 15 år.

Det er i hovedsak to typer varmepumper, vannbåren varme og luftbåren varme. Vannbåren varme henter varme fra jord, berg eller vann. Derimot henter luftbåren varme fra lagret solenergi fra luften og omvender dette til varmluft og varmtvann i et vannbårent distribusjonssystem.

Bestill tilbud på ulike varmepumper – fyll inn skjemaet til høyre!

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Varmepumpe Pris

Pris på varmepumpe

Kostnadene for investering i varmepumpe varierer mellom leverandørene og hvilken type man skal ha. Sammenlignet med andre oppvarmingskilder, så betaler man kun 25-50% av energien til oppvarming da resten hentes fra naturen. Hvor mye man kan spare varierer på forhold som:

  • Størrelse på bolig
  • Strømforbruk og strømpriser
  • Isolasjon av boligen
  • Klima hvor man bor
  • Type varmepumpe

I tillegg kommer installasjonskostnader og evt. utstyrskostnader ved pumper som støyskjermer, slange og lignende. Et anslagsvis totalpris for full varmepumpe ligger rundt alt fra under kr 10 000 til opp mot nærmere kr 100 000. Likevel anbefales det å ta kontakt med den aktuelle leverandøren for å få et total bilde av prisen.

Fordeler med en varmepumpe

Thumbsup
  • Produserer egen energi og mindre avhengig av å kjøpe energi, mindre utsatt for prisøkninger.
  • Trenger ikke lagringsplass for energi, i motsetning til oljetank.
  • Reduserer ditt totale strømforbruk.
  • Miljøvennlig: reduserer CO2-utslipp og energien er fornybar.
  • Kan brukes både om vinteren til oppvarming og om sommeren til avkjøling.

Ulemper med en varmepumpe

Thumbsdown
  • Enkelte varmepumper dekker kun 60-80 % av boligens totale varmebehov.
  • Gir ikke tilstrekkelig varme til varmtvann, trenger en annen varmekilde i tillegg.
  • Avansert teknologi, kreves faglig kompetanse.
  • Vedlikeholdskostnadene kan bli høye.
  • Ikke alle typer bolig passer til å ha en varmepumpe.
Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Hvilken varmepumpe er best?

Som nevnt er det forskjell fra bolig til bolig hvilken pumpe som egner seg best. I tillegg er det forskjellig fra merke til merke hvilken som er best. Dette gjør at det er vanskelig å si hvilken varmepumpe som er best og avhenger av den enkeltes behov. Det anbefales av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) at man velger kjente merker.

Det er tryggest og sikrer at produktene er tilpasset de norske forholdene. Hvilke merker som er best kan man rådføre seg med aktuelle leverandører. Det er verdt å nevne at luftvarmepumper er billigere enn jord- og bergvarme. Derimot har luftvarmepumper en lavere varmefaktor. På markedet i dag finnes disse varmepumpen og kan klassifiseres som følgende:

Varmepumpe Hus Lille

Luftvarmepumper:

  • Luft-til-luft-varmepumpe
  • Luft-til-vann-varmepumpe
  • Avtrekksvarmepumpe

Væske-til-vann-varmepumper:

  • Bergvarme
  • Jordvarme

Luft-til-luft-varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe består av én inne og én utedel som tar energi fra uteluften og varmer opp huset. Forskjellen på denne og en vanlig varmepumpe er at denne ikke krever radiatorer eller gulvvarme. På grunn av dette så sender den ut varme i huset gjennom en vifte med sentral plassering.

Best egnet for:

  • Fungerer stort sett i hele Norge, anbefales for Sør-Norge eller Midt-Norge.
  • Totalt energiforbruk omkring 15 000 kWh per år.
  • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.
  • Åpen planløsning, varmen kan fordeles fritt til de rommene man ønsker å varme opp.
  • Bor i en isolert bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.
  • Har alternative varmekilder til de kaldeste periodene.

Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe tar energi fra uteluften og varmer opp vannet i radiatorer, gulvvarme og varmtvannsberederen. Vanligvis plasseres denne utendørs og kobles så opp til et vannbårent oppvarmingssystem. Fordelen med vannbåren varme er at den gir bedre varmedistribusjon og en jevnere temperatur.

Best egnet for:

  • Hus og bolig med vannbårent distribusjonssystem.
  • Fungerer i hele Norge, anbefales for Sør-Norge eller Midt-Norge.
  • Totalt energiforbruk opptil 25 000 kWh per år.
  • Bor i områder med milde vintre eller lang fyringssesong.
  • Har stort forbruk av tappevann.
Luft Til Vann Varmepumpe Norge

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpe er en spesialisert luftvarmepumpe som gjenvinner energien fra avtrekksluften, en luft oppvarmet til over 20 grader. Det krever et mekanisk ventilasjonssystem som kan kobles til varmesystemet. Vær oppmerksom på at denne prosessen gjør at man henter energi fra allerede oppvarmet luft.

Best egnet for:

  • Mindre hus eller leiligheter med lite varmetap gjennom tak og vegger.
  • Bor i en bolig uten ventilasjonsanlegg der energien kan gjenvinnes i stedet for å gå tapt.
  • Behov for et komplett system for varme, varmtvann og ventilasjon.

Bergvarme

Bergvarme er varme som utnytter solenergien lagret i fjellet og benyttes til å varme opp bolig og varmtvann. Den er miljøvennlig ettersom at man har ubegrenset tilgang til den. Bergvarme påvirkes ikke av årstidsvekslinger og funker utmerket under -20 grader.

Best egnet for:

  • Villatomter da det gir mer effektivt energi enn ved deling i rekkehus.
  • Egner seg stort sett i hele landet.
  • Totalt energibehov fra 20 000 kWh oppover per år.
  • Hushold som vil ha en varmekilde, står for 90% av husets varmebehov.
  • Behov for en levetiden på 20 til 30 år.

Jordvarme

Jordvarme er varme som er hentet opp fra solenergien lagret i jorden. Varmen blir hentet fra jorden via en slynge nedgravd på 90-150 centimeters dybde. En fordel med jordvarme er at den kan ha høyt vanninnhold, samt hente varme fra en mer stabil kilde.

Best egnet for:

  • Hushold med høyt varmebehov.
  • Hushold med stort areal til grunnforhold (jordmassedybde).
  • Sørlige deler av Norge (særlig på Østlandet).
  • Forbrukere som vil spare over 60-75% av boligens energiforbruk til oppvarming og tappevann.
Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Energimerking av varmepumpe

Det er viktig å se på energimerkingen når man skal velge en varmepumpe. Energimerkingen angir effektiviteten og energibruken til apparatet. NOVAP anbefaler at alle varmepumper skal være merket og med hele energiskalaen.

Det er viktig å kjenne til fire begrep:

  • COP (varmefaktor) – Effektfaktor ved oppvarming.
  • SCOP (årsvarmefaktor) – Samlet årlig effektfaktor ved oppvarming.
  • EER (energieffektivitetsforhold) - energieffektivitetsfaktor ved kjøling.
  • SEER (sesong energieffektivitetsforhold) – Samlet årlig energieffektivitetsfaktor ved kjøling.

Viktigst å kjenne til SCOP, som beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år under gitte forutsetninger. En gylden huskeregel er at jo høyere SCOP, desto lavere strømforbruk og dermed lavere strømregning på deg. Tabellen nedenfor angir kravene for å oppnå de beste energiklassene ved oppvarming (SCOP):

SCOP
A+++SCOP > 5,10
A++4,60 < SCOP <5,10
A+4,00 < SCOP < 4,60
A3,40 < SCOP < 4,00

Plassering av varmepumpe

Det er viktig å vite hvor man skal plassere varmepumpen ved installering. Dette for å oppnå stabil og jevn temperatur i en så stor del av boligen som overhodet mulig. I tillegg er det viktig å plassere pumpen sånn at den ikke lager støy for husholdet.

Faktorer som påvirker plassering er blant annet:

  • God varmefordeling (innedel).
  • Riktig plassering i forhold til type innedel.
  • Lyd og vibrasjon (inne- og utedel).
  • Drenering (utedel).
  • Skjerming og lufttilstrømming mot nedbør og vind.

Sjekkliste ved kjøp av en varmepumpe

Ved kjøp av en varmepumpe anbefales det å gå over en del momenter. Følgende faktorer er med på å sikre produktkvalitet og gjøre anskaffelsen sikrere:

Sjekkliste
 • Sjekk om varmepumpen er stor nok for ditt oppvarmingsbehov.
 • Sjekk om pumpen er tilpasset norsk vinter.
 • Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for optimal driftssikkerhet.
 • Be om pris inkludert montering og sjekk om monteringen inkluderer etterkontroll.
 • Sammenlign pumpenes varmefaktor og de ulike årsvarmefaktorene.
 • Sjekk at antatt levetid er mellom 10-15 år.
 • Inngå skriftlig kontrakt og ta med alt av løfter fra leverandøren. 
 • Skriftlig kontrakt gjør det lettere å avklare forhold rundt garantier, service og deler.

Det er verdt å nevne at varmepumper som er best i test, ikke nødvendigvis er de beste for deg. Tester av varmepumper som er gjennomførte inneholder noen svakheter. Om du går over sjekklisten vil du være sikker på at du finner en god pumpe.

Bestill tilbud her!

For å finne den riktige prisen og leverandøren som matcher dine behov, anbefaler vi å ta imot flere forskjellige tilbud. Det vi gjør for deg er å gi mer informasjon og uforpliktende tilbud fra opptil fire forskjellige leverandører på varmepumper. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut avtaleskjemaet.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.