Bestill gratis tilbud og sammenlign priser på jordvarme
Fyll ut skjemaet på ett minutt for å starte prosessen
Motta opptil 4 tilbud her
Spar tid
Spar tid

Fyll ut ett skjema og motta opptil 4 tilbud fra utvalgte leverandører

Spar penger
Spar penger

Spar penger ved å sammenligne tilbud og velg det beste

Gratis og uforpliktende
Gratis og uforpliktende

Vår tjeneste er 100 % gratis og uten forpliktelser

Media & Testimonials
Sist oppdatert: 4. august 2023

Jordvarme

Hva er jordvarme?

Jordvarme er som navnet tilsier varme som er hentet opp fra jorden. Varmen blir hentet opp fra solenergien som er lagret i jorden via en slynge som er nedgravd på 90-150 centimeters dybde. Derfor kan denne typen varme også fordelsvis ha et høyt vanninnhold, samt hente varme fra en mer stabil kilde.

  • Denne varmen passer først og fremst til hushold med høyt varmebehov.
  • Jordvarme er mer vanlig i sørlige deler av Norge, spesielt på Østlandet ettersom anledningen blir påvirket av årstidsvekslinger
  • Prisen ligger mellom 50 000 til 110 000 kroner
  • Spar over 60-75% av boligens energiforbruk til oppvarming og tappevann
Jordvarmepumpe

Det er vanlig at jordvarmeslangen er mellom 200 og 600 meter lang, avhengig av husholdets varmebehov. I tillegg påvirker slangens lengde basert på hvor bra den kan lede varme. Vi anbefaler å få kartlagt av en leverandør hvor jordvarmeslangen er plassert, så du vet hvor på tomten den er gravd ned.

Fyll inn skjemaet til høyre for å få opp til fire tilbud på jordvarme fra ulike leverandører!

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Fordeler og ulemper med å velge jordvarme

Er du usikker på om jordvarme er et gunstig valg for husholdet? Da kan du se på fordelene og ulempene ved å velge jordvarme. Dette kan gjøre det lettere for dere å ta den riktige beslutningen for dere.

Fordeler med jordvarme

  • Ingen boring
  • Lavere installerings-kostnader sammenlignet med bergvarmepumpe
  • Jordslyngen har en jevn temperatur hele året
  • Gir mulighet for passiv kulde (kjøling)
  • Spar over 60-75% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann.

Ulemper med jordvarme

  • Jordvarme krever en stor plass i arealen – pr 3.000 kwt trenger man ca. 100 m2 med uteareal.
  • Krever omfattende gravningsarbeid der slangen skal ligge
  • Jordvarmen er sensitiv for temperaturvekslinger
  • Jordvarmeslangen senker temperaturen noe og kan påvirke vekslingen
  • Man kan ikke bygge i fremtiden der man har installert slangen
Varmepumpe I Norge

Hva er viktig å kartlegge før man går til anskaffelse av en jordvarmepumpe?

Før du bestemmer å installere en jordvarmepumpe i ditt hushold er det viktig å gå igjennom noen punkter som kan hjelpe deg på veien.

Hva er prisen for et jordvarmeanlegg?

Prisen for et nytt jordvarmeanlegg varierer veldig, og kommer avhenger av energibehovet som skal dekkes. I tillegg kommer installasjonskostnader vedrørende slangen, anlegg og graving i hagen. Den totale prisen for jordvarme kan koste et sted mellom 50 000 til 110 000 kroner avhengig av størrelse.

Men ikke la prisen skremme deg fra å anskaffe jordvarme. Staten gir nemlig støtteordninger for installasjon av jordvarme med 10 000 til 20 000 kroner. Grunnen til støtteordningene er at jordvarme er en langsiktig investering som er holdbar i mellom 20 og 30 år, samt at det er en energibesparing på opptil 50%.

Har ditt hus vannbåren distribusjonssystem?

Jordvarmepumpen kobles til en vannbåren oppvarming i form av radiatorer eller gulvvarme. Turtemperaturen i jordvarmepumpen er relativt lav. Dette betyr at om du har små elementer fra 70 eller 80-tallet så kan du måtte behøve å bytte ut disse.

Eldre radiatorer er ofte såpass store at en nedre temperatur kan kompensere med større volum. Dessuten kan rørene trenge justering for at ikke flyten skal bli for høy.

Hvor mye er husholdets gjennomsnittlige energiforbruk?

Som nevnt er jordvarme perfekt for hushold med høy energiforbruk, det vil si over 20 000 kWh per år. I Norge er det gjennomsnittlige energiforbruket på 20 230 kWh (alle energibærere). Har ditt hushold mindre energiforbruk enn det gjennomsnittlige norske forbruket, kan en luft-til-vann-varmepumpe være et smart alternativ til jordvarme.

Har du tilstrekkelig med grunnflate for jordvarmeslangen?

De fleste huseiere har ikke mer areal enn sin egen tomt. Ettersom jordvarme krever omfattende graving på tomten vil det si at man må sjekke ut terrenget. Bor du nærme et berg eller på ekstremt steinrik jord, kan det være vanskelig å grave 150 centimeter ned i grunnen.

På den andre siden, om du har tilgang til annen grunnflate som for eksempel en åker eller eng, kan dette brukes til jordvarme. Uansett hvor du skal grave så må du være oppmerksom på at det tar litt tid før gresset blir fint igjen, og ettersom slangen gjør at temperaturen synker noe så kan vekslingen potensielt reduseres.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Installasjon av en jordvarmepumpe

Når du har gått gjennom de tidligere nevnte spørsmålene så kan du svare på om jordvarme passer eller ikke passer for ditt hushold. Neste steg er så å melde inn til kommunen, som nemlig er meldingspliktig. Dette forminsker saltlaken i slangen kan lekke ut i jorden og vannet.

For å få et velfungerende jordvarmeanlegg så kreves graving, rørslange og jordvarmepumpe. Først graver man en grøft hvor jordvarmeslangen skal plasseres. Denne grøften fortsetter frem til der jordvarmepumpen skal installeres. Rørslangen kobles så sammen med rørsystemet som går inn i huset og til varmepumpen.

Jordvarmepumpen settes så på plass og kobles til husets vannbåren distribusjonssystem for oppvarming av radiatorer, gulvvarme og tappevann. Rørslangen fylles så med en testet saltlake bestående av vann og etanol, for å forhindre at det ikke er sprekker eller hull i system. Når alt dette er gjort så monteres den sammen for bruk.

Sikkerhet og regler vedrørende jordvarme

Checklist2Green

For å vite hvilke regler og anbefalinger som gjelder er det lurt å ta kontakt med en energirådgiver i din kommune. Dette gjør at installering og sikkerhet er i henhold til din kommunes reglement. Derfor anbefaler vi at punkterne under bør gåes over før man installerer jordvarme.

  • Avstanden til nærmeste vanntank skal være 20 meter.
  • Det skal være minst 2 meter til nærmeste avløpsanlegg.
  • Jordvarmeslangen bør ligge minst 1 meter ned i jorden.

Som tidligere nevnt så inneholder saltlaken inne i rørslangen etanol. Derfor bør man være forsiktig med hvor den ligger og hvor mye innhold som kan lekke ut, og regelen er at ikke mer enn 5 liter kan lekkes ut. Derfor bør slangen være under jorden sånn at den synes ved fremtidige gravearbeid.

Installer jordvarme i dag!

Før du installerer jordvarme skal du som sagt melde fra til kommunen. Mange kommuner har egne regler og krav for hva og når man skal melde fra. Derfor kan det være lurt å sjekke opp hvilken instans man skal melde fra, og når fristen for innmelding er.

Er du fortsatt usikker på om jordvarme er det rette for ditt hushold? Da anbefaler vi deg å hente inn informasjonstilbud direkte fra leverandøren. Da kan du også få info vedrørende beregninger av størrelse på pumpen og hvor mange meter rørslange som trengs.

Vår anbefaling er å innhente tilbud fra ulike leverandører vedrørende priser på hva jordvarme kan koste for deg. Du kan enkelt gjøre dette ved å fylle ut kontaktskjemaet på høyre side. Du blir matchet med opp til fire leverandører som gir deg info samt et uforpliktende tilbud, så fyll ut kontaktskjemaet i dag og få hjelp via GreenMatch.no.

Få tilbud nå

Det tar mindre enn ett minutt!

Det er så enkelt
1
Få Tilbud
Fyll ut skjemaet med dine krav og behov for produktet.
2
Match
Vi samsvarer din forespørsel med relevante leverandører.
3
Motta tilbud
Du vil motta opptil 4 tilpassede tilbud, akkurat etter dine behov.